Slovník pojmů

E J K P V

Elektrická topná tyč bez regulace

Elektrická topná tyč bez regulace neumožňuje její nastavení na požadovanou teplotu. Jedná se o velmi jednoduché topné tyče, které umí pouze zapnout a vypnout.

Elektrická topná tyč s regulací

Regulace elektrické topné tyče umožňuje její nastavení na určitou teplotu. Regulace může být jak podle teploty v místnosti (v případě, že má topná tyč vlastní termostat) nebo regulace podle teploty média.

Elektrický topný žebřík

Jedná se o koupelnový žebřík, který je vyhřívaný výhradně elektrickou topnou tyčí. Žebřík není napojený na centrální topný systém.

Jednobodové připojení

Typ připojení topného žebříku, kdy je termostatický ventil připojen pouze jedním bodem. Teplá a studená voda je do žebříku, resp. z něj, dopravena pomocí ponorné trubky. Ventil má standardně rozteč 50 mm.

Klasické připojení

Pokud má topný žebřík klasické připojení, jedná se o typ připojení, kdy je termostatický ventil s termostatickou hlavicí na jedné straně žebříku a regulační šroubení na straně druhé.

Kombinovaný topný žebřík

Kombinovaný topný žebřík umožňuje topit za pomoci elektrické topné tyče, ale zároveň je napojený na centrální topný systém. Je tedy možné topnou tyč vypnout a vyhřívat koupelnu pomocí kotle.

Plně programovatelná topná tyč

Plně programovatelná topná tyč umožňuje kompletní nastavení topného programu pro každou hodinu v týdnu zvlášť. Je možné si navolit topný program a různé teploty. Topná tyč pak automaticky, bez jakéhokoliv dalšího zásahu, topí nebo vypíná podle předem…

Výkon topné tyče

Výkon elektrické topné tyče určitě vždy výrobce topného žebříku. Výrobce topného žebříku definuje pro každý rozměr maximální a doporučený výkon topné tyče, kterou smíte pro daný žebřík použít.